гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ 31 (карта)        +359 895-308-310        clinic@aspradent.com
Дентална клиника Аспрадент Варна 
Здравноосигурителна каса (НЗОК)
Здравно осигурните лица (ЗОЛ) могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности през срока на действие на договора.

ЗОЛ получават договорената дентална помощ само след доказване на здравноосигурителните си права и представяне на валидна здравноосигурителна книжка на избрания лекар по дентална медицина.
За предоставяне на неверни данни ЗОЛ носи отговорност съгласно законодателството на Република България.

 За обстоятелствата ,че здравноосигурителните му права не са прекъснати и разполага само с една валидна здравноосигурителна книжка, ЗОЛ попълва при поискване от лекаря по дентална медицина,декларация съгласно приложение 7 към НРД за денталните дейности.


Лекарят по дентална медицина има право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на същото ЗОЛ за текущата календарна година.

 
Варна,
бул. Ян Хунияди 31

Тел./Факс:
052 731 255
GSM: +359 895 308 310
clinic@aspradent.com


Социални мрежи
2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на лични данни